EKONOMA Prešov s.r.o.

Cenník mesačných paušálov


Pre celkovú cenu za vedenie účtovníctva je určujúci počet účtovných zápisov. Cena za spracovanie miezd závisí od počtu pracovníkov. Pre iné služby je cena určená hodinovou sadzbou podľa ich náročnosti, v prípade atypických služieb dohodou.
Ak máte záujem o cenovú kalkuláciu zašlite, prosím, údaje Vašej firmy s odhadovaným počtom účtovných položiek za mesiac na nižšie uvedenú mailovú adresu.

Uveďte prosím:

Názov spoločnosti, právnu formu spoločnosti (FO/PO), kontaktnú osobu, E-mail, telefón.

Počet dodávateľských faktúr / mesiac, počet odberateľských faktúr / mesiac, počet pokladničných dokladov / mesiac, počet bankových účtov, interval bankových výpisov, počet leasingov, počet stálych zamestnancov, počet zamestnancov pracujúcich na dohodu, počet cestovných príkazov, či ste platcom DPH (mesačný/štvrťročný/neplatca), iné doklady / mesiac.


Cenová ponuka na vyžiadanie TU: ekonomapresov@novacka.sk