EKONOMA Prešov s.r.o.

Mzdové účtovníctvo a personalistika


  • registrácia a evidencia zamestnancov
  • výpočet a spracovanie miezd
  • príprava výkazov pre Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Cenník